و خدایی که در این نزدیکیست ... / آیت الله حائری شیرازی

لیست
  • و خدایی که در این نزدیکیست ... / آیت الله حائری شیرازی
موضوع: 
آیت الله حائری شیرازی : وقتی نگاه کردن به دریا عبادت است النظر بالبحر عباده . . .

و خدایی که در این نزدیکیست ... / آیت الله حائری شیرازی

آیت الله حائری شیرازی رحمه الله : وقتی نگاه کردن به دریا عبادت است النظر بالبحر عباده، نظر به طاووس هم عبادته شما اگه . . .

Share