اخلاق امام خمینی

امام خمینی

چرا هنوز یاران امام عصر آماده نشده اند این است که هنوز ۳۱۳ امام خمینی نیامده اند که تشکیلات اسلامی را بخواهند در سراسر جهان راه اندازند و امام زمان نیازمند به این یاران است نه عالمان و افرادی که صبح تا شب فقط در یک بعد فردی...

امام خمینی(ره)

نگاهی به فضایل ظاهری و باطنی امام خمینی(ره)
اشاره:

امام خمینی (ره),سیدروح الله موسوی خمینی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

یکی از شاگردان حضرت امام می گوید: دریکی از سفرهایمان به عراق در صحن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشسته بودیم ...

پیر جماران

در روایــت است که پنــــج چیز را قبل از پنــــج چیز، غنیمت شمـــــار، یکی از آنها جوانی است که فرمودند جوانی را غنیمت بدان قبل از آنکه پیری فرا رسد.

پیر جماران

متــــاسفانه عمـــر انســــان به قدری کوتاه و زودگذر است که انسانهــــا نمی توانند به همه آنچه می خواهند دست پیدا کنند.

امام خمینی(ره)

اهمیت سياست و اخلاق و نقش آنها در زندگى آدمى، انجام پژوهش در اين زمينه و روشن  شدن بيشتر اين مفاهيم را ضرورى مى سازد به ويژه از آن روى كه روشن شدن تعاملات اخلاق و سياست، تكليف بسيارى ديگر از مقولات با شناخت چگونگى ارتباط اخلاق و سياست در هر...