افسردگی

کاهش وزن

بیماریهایی که باعث کاهش وزن میشوند

آسیب موبایل

آسیب های تکنولوژی برای کودکان

اعتیاد به گوشی و افسردگی آن

اعتیاد به گوشی و افسردگی آن

آسیب های استفاده از اینترنت

آسیب های استفاده از اینترنت - بخش دوم

تاثیر ورزش بر افسردگی

تاثیر ورزش بر افسردگی

سوال و جواب

افسردگی، نوعی اختلال خلق یا اختلال عاطفی در افراد است. کودک و نوجوان نیز ممکن است، به سبب شدت فشار روحی ناشی از مرگ یکی از اطرافیان (به خصوص والدین)، رفتار عجیب و غیر طبیعی خانواده، خشونت، ناامنی و عدم ثبات خانواده به علت...

محرم,عاشورا,امام حسین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

یکی از مباحث مهم نهضت عاشورا، درس ها و پیام هایی است که در این نهضت نهفته است. حادثه ای که در ساعات محدود در سرزمینی معین واقع شد؛ اما در بطن و متن خویش ده ها درس اخلاقی و تربیتی دارد. ما امروز بعد از آن که مصیبت و حوادث مربوط به...

تخم‌ شربتی

تاریخچه مختصری درمورد گیاه تخم شربتی:

هوفاریقون آرامبخش و تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن است

 یک مدرس و محقق طب سنتی گفت: هوفاریقون آرامبخش و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است، همچنین چای ترکیبی از چهار گیاه گل راعی یا هوفاریقون، سنبل الطیب، با