ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

تمدن سازی نوین اسلامی

آیت الله میرباقری

تمدن از اراده انسانی شروع می شود، این اراده انسانی وقتی جامعه پردازی می کند، حول چیست؟ حول بیشتر خوردن، بیشتر لذت بردن، نیازهای غریزی، ضرورت های... یا نه حول پرستش که اسمش را ما می گذاریم و می گوییم حول نیازهای غریزی. نیازهای...

انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد اصغر طاهرزاده

بسم الله الرحمن الرحیم