تمدن سازی نوین/ استاد محمد شجاعی - نبرد نهایی

برای تمدن سازی نوین اسلامی ما در صورتی پیروز خواهیم بود که ؛ رسانه ی قوی در اختیار داشته باشیم. برای این منظور، باید با تمام توان، به سمت قدرت گیری حرکت کنیم.

تمدن سازی نوین/ استاد محمد شجاعی - نبرد نهایی

نقطه اشتراک بشر تفکر تشکیل امت واحد جهانی (منجی گرایی) ست که استکبار، رسانه را برای اثبات این تفکر به نفع خویش، استثمار نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق الگوی جدیدی در تمدن سازی؛ نبرد دوقطبی تمدنها میان استکبار و اسلام، شکل گرفت. در نبرد تمدنها، پیروزی از آن رسانه ی قوی تر است.

برای تمدن سازی نوین اسلامی ما در صورتی پیروز خواهیم بود که ؛ رسانه ی قوی در اختیار داشته باشیم. برای این منظور، باید با تمام توان، به سمت قدرت گیری حرکت کنیم.

دسترسی به سایر بخش های موضوع "تمدن سازی نوین اسلامی" از استاد شجاعی

پدیدآورنده: 
Share