تمدن سازی نوین اسلامی/ استاد محمد شجاعی - جنگ نرم

لیست
  • استاد محمد شجاعی - جنگ نرم - کیفیت ۴۸۰
  • استاد محمد شجاعی - جنگ نرم - کیفیت ۷۲۰
 آیه ۱۰۲ ـ نساء ؛ {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً!}؛ کافران، آرزو دارند؛ شما از اسلحه هایتان غافل شوید؛ تا به یکباره بر شما بتازند!

تمدن سازی نوین اسلامی/ استاد محمد شجاعی - جنگ نرم

 آیه ۱۰۲ ـ نساء ؛ {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً!}؛ کافران، آرزو دارند؛ شما از اسلحه هایتان غافل شوید؛ تا به یکباره بر شما بتازند!

و همه ی مـــا ؛ دقیقاً به این آیه مبتلا شدیم!

ـ کدام اسلحه؟
ـ کجا رهایش کردیم؟
ـ چه باید بکنیم؟

دسترسی به سایر بخش های موضوع "تمدن سازی نوین اسلامی" از استاد شجاعی

Share