حجت الاسلام ناصری​

علم ومعنویت

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

حاج شیخ جعفر ناصری

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

حاج شیخ جعفر ناصری

خداوند متعال در قرآن فرموده است:
لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون؛‏[۱]

حاج شیخ جعفر ناصری

خواب مؤمن از کانال هایی عبور می کند و شکل خاص خود را می گیرد. ممکن است چند مؤمن در خواب، یک معنا را به شکل های مختلف ببینند و این اشکالی ندارد؛ بلکه آن چه مهم است، معنای آن خواب است.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.