حسن خلق

حسن خلق

آثار دنیوی حسن خلق

از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود

موضوع : ۳ رکن مهم خوش اخلاقی
سخنران : حجت الاسلام احمد لقمانی

حسن خلق مبلغان

امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: فروتنی ریشه هر خیر و سعادتی است، تواضع مقام والایی است. کسی که برای خدا فروتنی کند، خدا او را بر بسیاری از بندگانش برتری می بخشد. هیچ عبادتی نیست که مقبول درگاه خدا و موجب رضای او باشد مگر...

حسن خلق مبلغان

حسن خلق یکی از عوامل سازنده و مهم تربیت اجتماعی به شمار می رود اما باید بین این صفت حسنه با برخی از مفاهیم و صفات تفاوت قائل شد. به چند نمونه از این صفات اشاره می شود:

نحوه خرزوج از مقام قدس

تزکیه ی عقلی و تزکیه ی اخلاقی

حسن خلق

از آنجایی که انسان یک موجود اجتماعی است برقراری و تداوم دوستی ها منوط به حسن خلق و حسن برخورد با یکدیگر است امام جعفر صادق علیه السلام راه هم صحبت شدن و رفاقت با انسان ها را در خوش رفتاری می دانند؛ از پیامبراکرم صلی الله علیه...

حسن خلق مبلغان

حُسن خلق تابع استقامت تمام اعضای ظاهری و باطنی و زیبایی صورت درونی انسانی در اثر این تناسب اخلاقی است. بعضی هم فرموده اند حسن خلق یعنی اینکه فرد همتی جز خدا نداشته باشد و جلوه الهی را مشاهده کند و جفای خلق را به آن انگیزه تحمل...

حسن خلق

بهترین و آسان ترین راه برای انجام تعهداتی که در جامعه وجود دارد، ایجاد بستری مناسب در فضایی اخلاقی و الهی است. بالاترین معیار برای ارتباط انسانی حسن خلق و خوش رفتاری است که خدای مهربان، پیامبران و سفیران خود را انسان هایی عطوف...

خوش اخلاقی

بهترین اشخاص از دیدگاه پیامبر اکرم صل الله علیه: