پیام دعای روز دوم ماه مبارک رمضان/ قرائت قرآن

قرائت قرآن

پیام دعای روز دوم ماه مبارک رمضان : قرائت قرآن
----------------------------------------

«أللَّهمَّ قَرِّبنی فیهِ إلی مَرضاتِكَ وَ جَنِّبنی فیهِ مِن سَخَطِكَ وَ نَقِماتِكَ وَ وَفِّقنِی فیهِ لِقرائةِ آیاتِكَ بِرَحمَتِكَ یا اَرحَمَ الرّاحِمین؛
خدایا! مرا در این روز به رضا و خشنودیت نزدیک ساز و از خشم و غضبت دور ساز و برای قرائت قرآنت موفق گردان. به حق رحمتت، ای مهربان‌ترین مهربانان!» 
 

پیام های دعا:
۱. اهمیت رضای خدا؛ 
۲. دوری از خشم خدا؛ 
۳. درخواست توفيق قرائت قرآن؛ 
۴. لزوم جلب رحمت خدا. 
 

Share