دعای روز دوم رمضان

دعای اللهم الیک غدوت بحاجتی (اقبال الاعمال)

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از جواد محدثی

 دعای سید بن باقی در دوم رمضان (اقبال الاعمال)

دعای روز دوم ماه رمضان (بلدالامین)

دعای روز دوم ماه رمضان (زاد المعاد)

دعای روز دوم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

دعای روز دوم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز دوم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

تصویر لایه باز دعای روز دوم ماه رمضان

تصویر لایه باز دعای روز دوم ماه رمضان