دعای روز ۲۳ ماه رمضان

دعای روز 23 ماه رمضان

شرح دعای روز ۲۳ ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی

شرح دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

دعای روز 23 ماه رمضان

دعای روز ۲۳ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 23 ماه رمضان

استوری دعای روز ۲۳ ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

متن و ترجمه دعای روز ۲۳ :

دعای سید بن باقی در روز بیست و سوم رمضان

دعای سبحان الذی ینشی السحاب الثقال/ روز بیست و سوم رمضان

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

تصویر دعای روز 23 ماه رمضان

کلیپ دعای روز ۲۳ ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 23 ماه رمضان

تصویر دعای روز ۲۳ ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

تصویر و متن دعای روز بیست و سوم ماه رمضان + فایل لایه باز (PSD)