اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۱۷

آنکس که به دنبال رشد انسانی، و قرب به خداوند است، تسلّط بر بدن، اولین قدم، در این مسیر است.

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۱۷

تسلط بر قلب، برای ورود در جاده قرب به الله ضروری است و تسلط قلب، بدون تسلط بر بدن ممکن نیست.

آنکس که به دنبال رشد انسانی، و قرب به خداوند است، تسلّط بر بدن، اولین قدم، در این مسیر است.

تسلط بر فکر، وهم، خیال و ... بدون تسلط بر بدن ممکن نیست! 

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای اسرار روزه کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

اسرار روزه استاد محمد شجاعی, اسرار روزه, محمد شجاعی
مطالب مرتبط و پیشنهادی :
فایل: 
پدیدآورنده: 
Share