اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۷

هرچه میلِ انسان به آسمان، بیشتر می شود؛ میلش به پرخوری کمتر شده، و تحمل گرسنگی برایش آسان تر می گردد.

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۷

برای آنان که قصد محبوب کرده اند؛ کنترل لقمه، از واجبات است.

پرخوری، حیا و عفت نَفْس را کم می کند، و سطح درندگی و طغیان آنرا افزایش می دهد!

هرچه میلِ انسان به آسمان، بیشتر می شود؛ میلش به پرخوری کمتر شده، و تحمل گرسنگی برایش آسان تر می گردد.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای اسرار روزه کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

اسرار روزه استاد محمد شجاعی, اسرار روزه, محمد شجاعی
مطالب مرتبط و پیشنهادی :
فایل: 
دانلود فایلاندازه
Audio icon دانلود صوت| اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۷۷.۸۷ مگابایت
پدیدآورنده: 
Share