اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 15

روزه، ابزار حفظ تعادل، میان بخش های مختلف نفس انسان و در حقیقت، ابزار تعادلِ او بر صراط است.

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 15

آسیب به جسم، در اثر افراط و تفریط در تغذیه، از اصلی ترین موانع آرامش و تعادل روحی انسان است.

روزه، ابزار حفظ تعادل، میان بخش های مختلف نفس انسان و در حقیقت، ابزار تعادلِ او بر صراط است.

حفظ تعادل بر صراط مستقیم، یعنی؛ حفظ تعادل میان بخش حیوانی و انسانی!

کسی که مراقب است طغیان بخش حیوانی، راهِ تنفسِ بخش انسانی اش را مسدود نکند؛ درحقیقت از تعادل خود بر صراط، مراقبت نموده است.

روزه، ابزار بسیار قدرتمندی در برقراری این تعادل، و عدم سقوط انسان در جهنم است.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای اسرار روزه کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

اسرار روزه استاد محمد شجاعی, اسرار روزه, محمد شجاعی
مطالب مرتبط و پیشنهادی :
پدیدآورنده: 
Share