اس ام اس روز میثاق امت با ولایت/تبریک روز بصیرت و ۹ دی

پیامک مناسبتی؛
9 دی

روز نُه دی پیر و جوان را دیدید؟
این بار که رای به دینمان را دیدید؟
بر اشک ز ماتم حسین سنگ زدید؟
روز نُه دی سینه زنان را دیدید؟

با خامنه‌ای کسی نگردد گمراه
او در شب فتنه می‌درخشد چون ماه
در هر نفسم برای او می‌خوانم
لا حول ولا قوه الا باالله
سالروز نهم دی ماه مبارک باد

هرچند که چند روز امانت دادیم
کی دست به دست ناتوانت دادیم؟
ما گوشه ای از قدرت خود را ای خصم
اندر نُه دیماه نشانت دادیم

من قلب سیاه ظالمان میشکنم
دست طمع معاندان میشکنم
گر امام خامنه ای حکم جهادم بدهد
کاخ ستم کل جهان میشکنم
سالروز نهم دی ماه مبارک باد

صد شکر دستان ولی بر سر ماست
دستان ابالفضل علی یاور ماست
مافاتح فتنه های دورانیم
چون سید علی خامنه ای رهبر ماست
سالروز نهم دی ماه مبارک باد

جسورانه دل رهبر شکستند
گمان کردند در کوفه نشستند
علی هفتاد ملیون یار دارد
هزاران مالک و عمار دارد
سالروز نهم دی ماه مبارک باد

شعله بر مسجد و مصحف می زد
در عزای شه دین دف می زد

ارمنی در غم زینب می سوخت
فتنه گر روز عزا کف می زد

خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید
تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید

در حمایت ز امامم علی خامنه ای
می شوم میثم تمار به دارم بزنید

گرگ ها خوب بدانند، در این ایل غریب
گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز

گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند
شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز

این نهضت سبز اموی مرگش باد
این دشمن فرزند علی مرگش باد

در روز عزای فاطمه رقصیدند
تا روز حکومت ولی مرگش باد

گر کرب و بلا نبوده ایم حال هستیم
گر شام بلا نبوده ایم، حال هستیم

ای مردم عالم همگی گوش کنیـد
تا آخر خون مطیع رهبر هستیم

دیگر از این همه نیرنگ به تنگ آمده است
با علی لشگر شبرنگ به جنگ آمده است

ظاهرا غصه میراث پیمبر دارند
تا علی را مگر از مسند دین بردارند

پس چه در خانه نشستیم؟ علی تنها ماند
منتظر بهر چه هستیم؟ علی تنها ماند

با ولی باش مگو راه ولایت سخت است
آنکه هم پای ولایت نرود بدبخت است

لبیک یا خمینی لبیک یا حسین است
خامنه ای رهبر ضیای هر دوعین است

این نسل کوفیان است در کوچه های غربت
کف می زنند و شادند روز عزای امت

صاحب زمان کجایی؟ روز عزای جدت
تا انتقام گیری هرکس شکسته حرمت

اگرفرمان دهد رهبر بتازیم
اگر او خواهد از ما سر ببازیم

وگر صبرو قرار از ما بخواهد
بشینیم و بسوزیم و بسازیم

روز عشق و سروری آزادگی
بر ولی این زمان دلدادگی

روز بیعت با ولی این زمان
قائد حق نائب صاحب زمان

نُه دی روز ایمان و بصیرت
خروش مردمان پاک سیرت

نُه دی روز ایثار و شجاعت
ز شرک خیل اهریمن برائت

این نُه دی فتح و یوم الله ماست
افتخار مردم آگاه ماست

روز خیل رهروان با وفاست
جلوه گاه قدرت دست خداست

نُه دی روز استقرارحق است
نشان لشگر بیدار حق است

نُه دی جلوه آزادگی ها
بسیج امّت و آمادگی ها

حروف خ م ی ن ی، در نام خمینی و خامنه ای مشترک است . فقط نام خامنه اى یک آه بیشتر دارد، که از دست خواص بى بصیرت می کشد !

امام خامنه ای: مطمئن باشید که روز نهم دىِ امسال هم در تاریخ ماند …

۹ دی حرف حساب ما این بود؛ تا ظهور بقیه الله، جز جانشین روح الله؛ حضرت ماه علمداری برای انقلاب اسلامی متصور نیست… ۹ دی ما به عشق حضرت ماه، ما آمده بودیم…
حسین قدیانی

منافقان کهنه کار:

خارها رفتند و تو هم می روی از یادها
کی بماند برگ کاهی در میان تند بادها؟

دیدید هنوز عشق لشکر دارد
دیدید که این قافله رهبر دارد

ای مانده ی نهروانی عهد شکن
این ملک علی مالک اشتر دارد

حضرت امام خمینی رضوان ا… : منافقین از کفار هم بدتر اند.

ای نهروانیان زچه با هم یکی شدید؟
فردا ز ذوالفقار علی فرقتان دوتاست

این رشته های سبز که بر خویش بسته اید
قرآن دشمنان علی روی نیزه هاست

حاضرم در راه دین از تو جدا گردد سرم
من بمیرم باک نیست اما بماند رهبرم

خون خدا منافقو رسوا کرد
صبر علی فتنه رو کله پا کرد

در فتنه غبارهای غمگین آمد
امید به دلهای شیاطین آمد

روز نه دی روز خدا شد به وضوح
ملت همگی به یاری دین آمد

آن عهد که در روز ازل می بستیم
با لطف خدا ز دام شیطان رستیم

روز نه دی دوباره ثابت کردیم
در صحنه همیشه با ولایت هستیم

شادیم که راه حق جدا از ما نیست
چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست

در فتنه دوباره کربلا گشت ولی
این بار دگر امام حق تنها نیست

روز نه دی پیر و جوان را دیدید؟
این بار که رای به دینمان را دیدید؟

بر اشک ز ماتم حسین سنگ زدید؟
روز نه دی سینه زنان را دیدید؟

شعله بر مسجد و مصحف می زد
در عزای شه دین دف می زد

ارمنی در غم زینب می سوخت
فتنه گر روز عزا کف می زد

خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید
تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید

در حمایت ز امامم علی خامنه ای
می شوم میثم تمار به دارم بزنید

گرگ ها خوب بدانند، در این ایل غریب
گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز

گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند
شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز

این نهضت سبز اموی مرگش باد
این دشمن فرزند علی مرگش باد

در روز عزای فاطمه رقصیدند
تا روز حکومت ولی مرگش باد

گر کرب و بلا نبوده ایم حال هستیم
گر شام بلا نبوده ایم، حال هستیم

ای مردم عالم همگی گوش کنیـد
تا آخر خون مطیع رهبر هستیم

دیگر از این همه نیرنگ به تنگ آمده است
با علی لشگر شبرنگ به جنگ آمده است

ظاهرا غصه میراث پیمبر دارند
تا علی را مگر از مسند دین بردارند

پس چه در خانه نشستیم؟ علی تنها ماند
منتظر بهر چه هستیم؟ علی تنها ماند

با ولی باش مگو راه ولایت سخت است
آنکه هم پای ولایت نرود بدبخت است

لبیک یا خمینی لبیک یا حسین است
خامنه ای رهبر ضیای هر دوعین است

این نسل کوفیان است در کوچه های غربت
کف می زنند و شادند روز عزای امت

صاحب زمان کجایی؟ روز عزای جدت
تا انتقام گیری هرکس شکسته حرمت

اگرفرمان دهد رهبر بتازیم
اگر او خواهد از ما سر ببازیم

وگر صبرو قرار از ما بخواهد
بشینیم و بسوزیم و بسازیم

روز عشق و سروری آزادگی
بر ولی این زمان دلدادگی

روز بیعت با ولی این زمان
قائد حق نائب صاحب زمان

نُه دی روز ایمان و بصیرت
خروش مردمان پاک سیرت

نُه دی روز ایثار و شجاعت
ز شرک خیل اهریمن برائت

این نُه دی فتح و یوم الله ماست
افتخار مردم آگاه ماست

روز خیل رهروان با وفاست
جلوه گاه قدرت دست خداست

نُه دی روز استقرارحق است
نشان لشگر بیدار حق است

نُه دی جلوه آزادگی ها
بسیج امّت و آمادگی ها

روزی که گرفت حال بت ها، نه دی
تاریخ حماسه سازی ما، نه دی

یک بار دگر اگر بیاید فتنه
هر روز شود به عشق آقا، نه دی

وابسته و بی قرار ثاراللهیم
مختار ندیده همگی خون خواهیم

کوری دو چشم دشمن خامنه ای
ما عاشق روز نهم دی ماهیم

ذلت به جز طریق مقدس مآب نیست
نفرین به هر که پیرو اسلام ناب نیست

در گاه جنگ و فتنه و خون، وقت خواب نیست
غیرت ندارد آن که پی انقلاب نیست

از این غم، شهر گویا پر، ز شیر است
دی از گرمای این دل ها، چو تیر است

همه عمارگون، آماده، هوشیار
تمام شهر بیدارند، بیدار

---

۹ دی سیل مردم باز جوشید
تمام سینه ها آخر خروشید

خس و خاشاک را از شهر راندند
سران فتنه زیر پای ماندند

عبرت آموز ز تاریخ که خائن کم نیست
این هم از عبرت ایوان مدائن کم نیست

و خدا هست و هر آن چیز که از وی باقی است
فتنه خاموش شد اما نهم دی باقی است

بصیرت یاب، بیدارست دشمن
ز حقد و کینه تبدار است دشمن

صف آراییست! اما در غبار است
میان فتنه ره دشوار و تار است

هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر می کند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین بن على (ع) را مى بیند.
امام خامنه ای (حفظ الله)

هوا آشفته بود و شهر مجنون
زمین سر در گریبان، چشم پر خون

حماسه می خروشید از گلوشان
ز رگ ها خون غیرت سخت جوشان

(در قضایای ۹ دی)، دستهاى دشمن و تبلیغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات دینى عقب بنشاند، بلکه روز به روز این احساسات تندتر و این معرفت (نسبت به امام حسین) عمیق تر شده است.
مقام معظم رهبری

کار نهم دى ماهِ امسال هم همین جور بود. شناختن موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظه ى مناسب و مورد نیاز؛ این اساس کار است که مؤمن باید این را هم با خود همراه داشته باشد. رهبر انقلاب

اگرچه فتنه آنان نمیرود زیاد
هزار شکرکه رفت آرزویشان برباد

لباس فتنه علیه حسین(ع) پوشیدند
چو گرگهای گرسنه همه خروشیدند

اما حقیقت قضیه چیز دیگرى است. دشمن حقیقى آنها ملت ایران است، دشمن حقیقى آنها ایمان و بصیرت ملت ایران است، دشمن حقیقى آنها همین غیرت دینى جوانهاست که میجوشد.
آیت الله العظمی خامنه ای

هزارشکر خدا که در ۹ دی ماه
به چشم ملت شد رویشان همیشه سیاه

شدند خرد همه زیرپای حزب الله
به مشت محکم این پاک ملت آگاه

در قضایای ۹ دی هم، عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاری را خلق کرد. مقام معظم رهبری

مردم ما در مقابله ى با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دى در سرتاسر کشور مشت محکمى به دهان فتنه گران زد. این کار را خود مردم کردند. امام خامنه ای

---

 شادیم که راه حق جدا از ما نیست/ چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست/ در فتنه دوباره کربلا گشت ولی/ این بار دگر امام حق، تنها نیست
// روز بصیرت گرامی باد.

به لطف خدا چون که دی ماه شد
دل خلق از آن فتنه آگاه شد
به روز نهم محشری شد به پا
تو گویی زمین لرزد از این سپاه
خدایا به این خلق بی واهمه،
عیان کن رخ مهدی فاطمه (علیهما السلام)

سکوت تخم همان افعی است
که در صحرای کربلا
به روایتی سی هزار جوجه‌اش هلهله می‌کردند
*حماسه نهم دیماه و روز بصیرت گرامی باد*

 گر کرببلا نبوده‌ایم حال هستیم
گر شام بلا نبوده‌ایم حال هستیم
ای مردم عالم، همگی گوش کنید
تا آخر خون مطیع رهبر هستیم

روز و شب ما گردد اگر جهنم/شخصیتمان گردد ترور دمادم/ما بسیجیان نمیگذاریم حتی/یک مو زسر خامنه ای گردد کم.
*سالروز برچیده شدن بساط فتنه و فتنه گران در تندباد حسینیان گرامی باد*

هوا آشفته بود و شهر مجنون/ زمين سر در گريبان، چشم پر خون/ حماسه مي‌خروشيد از گلوشان/ ز رگ‌ها خون غيرت سخت جوشان/ كه عاشورا كسي رقصيده؟ او كيست؟/ چه كس با شاه دين جنگيده؟ كوفيست؟! / از اين غم شهر گويا پر ز شير است/ دی از گرماي اين دل‌ها چو تير است/ همه عمارگون، آماده، هوشيار/ تمام شهر بيدارند، بيدار

۹ دي، سيل مردم باز جوشيد
تمام سينه‌ها آخر خروشيد
خس و خاشاك را از شهر راندند
سران فتنه زير پاي ماندند

 ما را نبی قبیله سلمان خطاب کرد؛ روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد؛ از ما بترس طایفه ای پر اراده ایم؛ ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم؛ از ما بترس شیعه سر سخت حیدریم؛ جان برکفان جبهه “فتوا”ی رهبریم

 ساحت روح خدا عرض ارادت می کنم/ با علمدار ولایت، باز بیعت می کنم/ رهبرم سید علی گر خواهد از من جان و سر/ سر به پایش می نهم غسل شهادت می کنم
*روز بصیرت و میثاق با ولایت گرامیباد*

از دست کویر، آسمان دلخور شد
از ابر، همه کاسه ی صبرش پر شد
باران شکوه عشق بارید، آنگاه
نان همه ی دوزخیان آجر شد

نُه دی روز ایمان و بصیرت
خروش مردمان پاک سیرت
نُه دی روز ایثار و شجاعت
ز شرک خیل اهریمن برائت

نُه دی روز استقرارحق است
نشان لشگر بیدار حق است
نُه دی جلوه آزادگی ها
بسیج امّت و آمادگی ها

گر کرب و بلا نبوده ایم حال هستیم
گر شام بلا نبوده ایم ، حال هستیم
ای مردم عالم همگی گوش کنیـد
تا آخر خون مطیع رهبر هستیم

آن عهد که در روز ازل ما بستیم
با لطف خدا ز دام شیطان رستیم
روز نُه دی دوباره ثابت کردیم
در صحنه همیشه با ولایت هستیم

ترسیم ره امام؛ یعنی ۹دی
بر زخم دل التیام؛ یعنی ۹ دی
ما منتقمان روز عاشورائیم
مختار! ببین! قیام، یعنی ۹دی

روز نُه دی ستاره باران گشتیم
بر فتنه و فتنه گر چو طوفان گشتیم
صد سجده ی شکر بهر هر فریادی
که ثبت نمود جز یاران گشتیم

در فتنه غبارهای غمگین آمد
امید به دلهای شیاطین آمد
روز نُه دی روز خدا شد به وضوح
ملت همگی به یاری دین آمد

شادیم که راه حق جدا از ما نیست
چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست
در فتنه دوباره کربلا گشت ولی
این بار دگر امام حق تنها نیست
سال روز نُه دی ماه مبارک باد

دیدید که بیشمار هوادار حقند
مردم همگی ز جان طرفدار حقند
دیدید خط نامه مان کوفی نیست
یک لشکر مردمی علمدار حقند
روز نُه دی ماه مبارک باد

مقام معظم رهبری: بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر از حسین برید همان جانباز صفین است که تا مرز شهادت پیش رفت . نهم دی ماه ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.

این نُه دی فتح و یوم الله ماست
افتخار مردم آگاه ماست
روز خیل رهروان باوفاست
جلوه گاه قدرت دست خداست

نهم دی، حماسه ای جاودان در قلب تاریخ است.

حماسه نهم دی، خط بطلانی بر اندیشه های دشمنان انقلاب اسلامی ایران بود.

نهم دی، سال روز تجدید میثاق ملت سرافراز ایران با ولایت و رهبری گرامی باد.

مقام معظم رهبری: مطمئن باشید که روز نهم دی هم در تاریخ ماند؛ این هم یک روز متمایزی شد.

حماسه باشکوه نهم دی و بصیرت مردم انقلابی ایران، بار دیگر توطئه های دشمنان اسلام را نقش بر آب کرد.

مقام معظم رهبری: بزرگ ترین ثروت برای یک نظام همین است که مردم پشت سرش باشند. نهم دی، سالروز بیعت امت با ولایت مبارک باد.

حماسه نهم دی، سال روز تجدید بیعت مردم غیور ایران اسلامی با ولی فقیه زمان است.

نهم دی ماه را به پاس بصیرت و مردانگی ملت شریف و غیور ایران، گرامی می داریم.

سال روز حماسه نهم دی، یادمان بصیرت و غیرت مردان و زنان ایران، گرامی باد.

نهم دی برگ زرینی بر دفتر افتخارات ملت غیور ایران اسلامی افزود.

نهم دی ماه، روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت گرامی باد.

سال روز نهم دی، روز بصیرت و میثاق دوباره امت با ولایت گرامی باد.

نهم دی ثابت کرد که مردم غیور ایران هیچ گاه از آرمان های انقلابی شان دست نخواهند کشید.

مردم ایران در نهم دی، با روحیه ولایت مداری خود، مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب اسلامی زدند.

حماسه نهم دی، روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت، گرامی باد.

عهد بستیم که تا زنده ایم با ولایت باشیم و نهم دی بر سر آن، پیمانی دوباره بستیم.

حماسه نهم دی، تجلی بیداری و ولایت مداری ملت ایران است.

نهم دی، سال روز میثاق امت شهیدپرور ایران اسلامی با ولایت، گرامی باد.

مقام معظم رهبری: حرکت عظیم نهم دی ماه حجت را بر همه تمام کرد. مسئولین قوه مجریه، مسئولین قوه مقننه، مسئولین قوه قضائیه، دستگاه های گوناگون، همه می دانند که مردم در صحنه اند و چه می خواهند.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز میثاق مجدد امت باایمان و انقلابی ایران اسلامی با ولایت، بر قشرهای گوناگون ملت آگاه ایران، خجسته باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز میثاق امت حزب الله با ولایت، و روز تجدید پیمان ملت آگاه ایران اسلامی با آرمان¬های مترقی انقلاب اسلامی، گرامی باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز حضور تاریخی ملت بابصیرت ایران اسلامی در راهپیمایی دشمن شکن حمایت از ولایت و آرمان های جمهوری اسلامی، بر حماسه سازان غیور و مردمی انقلاب، مبارک باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز تجدید عهد مردم شریف و بابصیرت ایران اسلامی با آرمان های امام راحل و شهیدان خداجو، بر پاسداران حماسه آفرین حریم ولایت مبارک باد.

مردم غیور ایران چون همیشه حماسه ای آفریدند انکارناشدنی. سال روز نهم دی، روز میثاق امت با ولایت مبارک باد.

حماسه نهم دی، قلب تاریخ انقلاب شد؛ زیرا مردان و زنان این سرزمین، بصیرت و ولایت مداری خویش را به تصویر کشیدند.

نهم دی، سال روز بیعت با ولایت، روز تولی و تبری از دشمنان است و افتخاری دیگر از افتخارات بزرگ ملت ایران به شمار می رود.

مردم ایران در نهم دی، کمال بصیرت و پیروی شان از رهبری والامقام انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی را به رخ جهانیان کشیدند.

آیت الله مصباح یزدی: باید روز نهم دی را یک روز ملی و از ایام الله بدانیم و خاطره آن را برای همیشه زنده نگه داریم.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز حضور تاریخی و بی همتای امت حق شناس ایران در صحنه دفاع جانانه از جمهوری اسلامی و حریم ولایت، و روز ناامیدی منافقان و دشمنان انقلاب اسلامی، فرخنده باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز بیعت و میثاق مجدد ملت بابصیرت ایران اسلامی با مقام عظمای ولایت، حضرت امام خامنه ای، بر شما مردم حماسه آفرین و باایمان مبارک باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، روز حضور به یادماندنی و تاریخی مردم بابصیرت و انقلابی ایران اسلامی در راهپیمایی حمایت از جایگاه والای ولایت و ارزش های مقدس جمهوری اسلامی، گرامی باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز تجدید عهد امت بابصیرت حزب الله با آرمان های حضرت روح الله رحمت الله علیه و روز لبیک تاریخی ملت حق شناس ایران اسلامی به ندای ولایت، بر مردم باایمان و انقلابی این سرزمین پاک مبارک باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز میثاق و بیعت مجدد ملت بابصیرت ایران اسلامی با پیر و مراد خود، مقام عظمای ولایت، بر همگان خجسته باد.

نهم دی ماه، سال روز تکرار تجلی چهره مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی، در قالب حضور سیل خروشان ملت بیداردل ایران اسلامی در راهپیمایی حمایت از حریم هدایت گر ولایت، گرامی باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، روز ناامیدی دشمنان و منافقان، و هشیار شدن خفتگان غافل، با غریو لبیک ملت بابصیرت ایران اسلامی به ندای وحدت آفرین ولایت، گرامی باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز هم بستگی ملت حق شناس و ولایی ایران در دفاع بصیرانه از حریم ولایت، بر مردم وفادار و بیدار ایران اسلامی، فرخنده باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز تجلی پایبندی مردم بصیر و انقلابی ایران اسلامی به رهنمودهای ولایت، در جهت حفظ استقلال و عزت این خاک سربلند، گرامی باد.

نهم دی ماه، سال روز تأکید مردم بابصیرت و انقلابی ایران اسلامی بر اصول رهایی بخش و عزت آفرین جمهوری اسلامی، در پرتو ارشادهای مقام عظمای ولایت، بر راست قامتان حماسه آفرین مبارک باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز تجدید پیمان مردم بصیر ایران اسلامی با آرمان های امام راحل و شهدا، و لبیک دوباره ملت انقلابی به فرمان ها و رهنمودهای ولایت، بر ایرانیان شریف و باایمان، فرخنده باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز تأکید ملت بابصیرت ایران اسلامی بر عزت و حق طلبی در سایه رهنمودهای رهایی بخش ولایت، بر شما خجسته باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز میثاق امت با ولایت، بر مردم حق شناس و حقیقت جوی ایران اسلامی مبارک باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، روز تأکید مجدد ملت مسلمان و باایمان ایران بر پای بندی به آرمانهای انقلاب و امام راحل و راه پُرافتخار شهیدان، گرامی باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز تجدید میثاق تاریخی مردم انقلابی ایران اسلامی با ولایت گرامی باد.

نهم دی ماه، سال روز تثبیت انقلاب اسلامی با فریاد لبیک مجدد امت به ولایت، گرامی باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز دفاع جانانه¬ مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی از حریم ولایت بر شما فرخنده باد.

نهم دی ماه، سال روز میثاق مردم مؤمن و انقلابی ایران با ولایت، و روز ناامیدی دشمنان و منافقان، مبارک باد.

نهم دی ماه، سال روز آری گفتن دوباره¬ مردم بصیر ایران به اصول قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران، مبارک باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز حضور تاریخی مردم بصیر و انقلابی ایران اسلامی در راهپیمایی دشمن شکن دفاع از حریم ولایت و انقلاب، مبارک باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، روز ناامیدی دشمنان انقلاب اسلامی و منافقان و برنامه ریزان براندازی نرم، و روز تأکید امت حزب الله بر حرمت آستان ولایت، مبارک باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز اثبات وفاداری امت حزب الله به آرمان های انقلاب و شهیدان، و روز تجدید عهد فجرآفرینان با مقام عظمای ولایت، مبارک باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز لبیک گفتن مردم سرافراز ایران اسلامی به ندای «هَلْ من ناصرٍ و مُعین» رهبر فرزانه شان، با حضور در صحنه و دفاع از آرمان های بلند انقلاب، مبارک باد.

نهم دی ماه، سال روز تجدید پیمان مردم شریف ایران سربلند با آرمان های انقلاب اسلامی، و روز تأکید ملت سرافراز و باایمان ایران بر پای بندی به عهدی که با ولایت بسته اند، گرامی باد.

فرا رسیدن نهم دی ماه، سال روز تجدید بیعت مردم بابصیرت ایران اسلامی با آرمان های انقلاب و امام راحل و روز میثاق امت با ولایت، مبارک باد.

Share