نرم افزار/ نقش بصیرت یاران ائمه علیهم السلام در تداوم شیعه (با رویکرد رسانه ای)

موضوع: 
نقش بصیرت یاران ائمه علیهم السلام در تداوم شیعه

نقش بصیرت یاران ائمه علیهم السلام در تداوم شیعه (با رویکرد رسانه ای)
مشخصات کتاب:
سرشناسه: مهدوی پارسا، حسین، ۱۳۵۸ -
عنوان و نام پدیدآور: نقش بصیرت یاران ائمه در تداوم شیعه (با رویکرد رسانه ای)/ نویسنده: حسین مهدوی پارسا ؛ تهیه کننده مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
مشخصات نشر: قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهری: ۲۴۸ص.
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۴-۳۱۱-۲
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
موضوع: ائمه اثناعشر -- اصحاب
موضوع: اسلام در رسانه های گروهی
شناسه افزوده: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش های اسلامی
رده بندی کنگره : ۱۳۹۲ ۷ن۹م/۵/۳۶BP
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵
شماره کتابشناسی ملی: ۳۳۳۹۴۳۲
ص: ۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ دیباچه؛ مقدمه؛ فصل اول: کلیات؛ فصل دوم:جایگاه بصیرت در تحولات اجتماعی؛ فصل سوم: بصیرت یاران امیرمؤمنان علی علیه السلام در دوران خلفای سه گانه (صبر و مدارا)؛ فصل چهارم: بینش و فرمانبری (بصیرت یاران امیرمؤمنان علی علیه السلام در دوران زمامداری)؛ فصل پنجم: قبول صلح قهرمانانه (بصیرت یاران امام حسن مجتبی علیه السلام )؛ فصل ششم: جهاد و مبارزه (بصیرت یاران امام حسین علیه السلام )؛ فصل هفتم: انتقام و پیام رسانی (بصیرت یاران امام سجاد علیه السلام )؛ فصل هشتم: بصیرت یاران امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهما السلام (جهاد علمی و فرهنگی)؛ فصل نهم: بصیرت یاران امام رضا علیه السلام (نشر فرهنگ و معارف)؛ فصل دهم: بصیرت یاران امام جواد، امام هادی، امام عسگری و امام زمان علیهم السلام (سازمان دهی اجتماعی)؛ فصل یازدهم: همراه با برنامه سازان؛ کتاب نامه

Share