روز پرستار

حضرت زینب کبری(سلام الله عليها)

میلاد حضرت زینب عليهاالسلام - ویژه نامه زینت پدر

پرستاری

پرسش: آیا پرستار می تواند برای گرفتن نبض و فشار خون و ... به بدن نامحرم نگاه و او را لمس کند؟

پرستاری

در برخوردهای اجتماعی، یکی از عوامل محبت آفرین، سپاس گزاری و حق شناسی است.

پرستاری

یکی از کارهایی که ممکن است آرامش خاطر را از بیماران بگیرد و نگران شان کند، به زبان آوردن استرجاع، یعنی ذکر «انّا للّه  و انا الیه راجعون» است.