ارزش بیماری و تبریک بهبودی

آیین پرستاری در قرآن و عترت/سیدحسین اسحاقی
پرستاری

توجه دادن بیمار به جنبه ها و آثار معنوی بیماری، یکی دیگر از عوامل سرعت بخشی در بهبود بیماران است. تقویت روح معنوی بیمار و آماده سازی زمینه ارتباطی او با خداوند و ارواح پاک امامان معصوم علیهم السلام امری لازم و مهم بر پرستار است. هنگامی که بیمار به قدرت بی منتهای الهی پی می برد و توجه خود را از اسباب های ظاهری قطع می کند و خود را در دریای بی کران لطف و رحمت الهی شناور می بیند، پرستار با ایجاد فضای روحانی ذکر، دعا، مناجات و توسل می تواند روح معنوی بیمار را قوت بخشد و بیمار با اتکا به خداوند و توسل به اهل بیت علیهم السلام صحت و شفای خود را طلب کند. امام صادق علیه السلام می فرماید:
ذِکْرُنا اَهْلَ الْبَیتِ شِفاءٌ مِنْ الوَعْکِ وَالْأَسْقامِ وَ وَسْواسُ الرَّیْبِ.
یاد ما اهل بیت، شفای از تب، بیمارهای و تردید است.
آگاه کردن بیمار به پاداش های خداوند به وی پس از تحمل مریضی، تحمل درد و رنج را برای او آسان می کند تا به گشایش گرفتاری روح و جسم خود با شفا یافتن از بیماری، امیدوار شود. وجود بیمار پس از سپری کردن بیماری، مانند زمینی است که پس از باران بهاری، با طراوت و زیبا می شود و در خود احساس آرامش و دل زندگی می کند. امام معصوم علیهم السلام به فایده های بیماری، این چنین اشاره می کند:
مؤمن هرگاه به تب مبتلا شود، گناهانش همچون برگ درخت فرو می ریزد و هر زمان که در بستر بیماری ناله کند، ناله او تسبیح (سبحان اللّه  گفتن) است و فریادش تهلیل (لا اِله الاّ اللّه  گفتن) است و پهلو به پهلو شدنش در بستری بیماری، همانند کسی است که با شمشیر خود در راه خدا جهاد می کند. بنابراین، اگر به سلامت به جمع برادران مؤمن و دوستانش باز گردد و به بندگی خدا روی آورد، از گناهان پاک شده است. پس خوشا به حال او، اگر در آن حال به گناه روی نیاورد و وای بر او، اگر دوباره به گناه روی آورد و [البته] عافیت و تندرستی، نزد ما اهل بیت، از بیماری محبوب تر است.
امام سجاد علیه السلام نیز پس از شفای بیماران به دیدار آنان می رفت و می فرمود: «پاکی از گناهان گوارای تو باد! عمل خویش را از سر گیر».
همچنین، نقل شده است که امام مجتبی علیه السلام به مردی که تازه از بستر بیماری برخاسته بود، چنین فرمود:
خداوند تو را مورد توجه خود قرار داده، پس او را فراموش مکن و همواره به یاد او باش. خداوند از گناهان تو در گذشت، پس او را شکر گزار.
پیام متن
1. تقویت روحیه معنوی بیمار، برقراری رابطه نزدیکتر با خدای متعال و توسل به اهل بیت علیهم السلام ، در سرعت بخشیدن به بهبودی مؤثر است.
2. بیماری، در حقیقت پاک کننده گناهان بندگان است.

Share