شب عید فطر

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 22

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۲

اعمال شب عید فطر

غسل در شب عید فطر (جامع)

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (جامع)

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (جامع)

نماز مستحبی بعد از نافله مغرب در شب اول شوال

نماز مستحبی شش رکعتی در شب اول شوال

نماز مستحبی ده رکعتی در شب اول شوال (جامع)

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (جامع)

نماز امام علی علیه السلام در شب اول شوال به روایت اقبال الاعمال