شب قدر

مهدی رسولی , حاج مهدی رسولی

رجز «قیام ما قیام عدل و داد است» از مهدی رسولی (فیلم، صوت، متن)

مهدی رسولی , حاج مهدی رسولی

نوحه «محبت ابوتراب را که جار میکشم» از مهدی رسولی/ شب ۱۹ رمضان

استاد فیاض بخش

استقرار تام در تحت ولایت الهی (فرصت حضور ۲۱)

مهدی رسولی , حاج مهدی رسولی, مهدی رسولی مداحی

نوحه «نام مارا بنویسید عبد پریشانش» از مهدی رسولی/ شب ۲۳ رمضان

درباره شب قدر آخر (فرصت حضور 20)

درباره شب قدر آخر (فرصت حضور ۲۰)

مهدی رسولی , حاج مهدی رسولی, مهدی رسولی مداحی

من کجا و مدح تو کجا از مهدی رسولی/ شب قدر (کلیپ، صوت، متن)

عبدالرضا هلالی , عبدالرضا هلالی مداح

نماهنگ دریای آرامش از هلالی/ شب قدر (کلیپ، صوت، متن)

متن و ترجمه زیارت امام حسین علیه السلام در شبهای قدر

مراد از دیدن شب قدر و لذت آن