چگونه عبادت کنم؟ - استاد شجاعی (بخش 32) + متن

سی و دومین جلسه از سلسله مباحث «چگونه عبادت کنم؟» حجت الاسلام استاد محمد شجاعی

چگونه عبادت کنم؟ - استاد شجاعی (بخش 32) + متن

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت سی و دوم از سلسله مباحث "چگونه عبادت کنم؟" حجت الاسلام استاد محمد شجاعی را به مدت 15 دقیقه با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

چگونه عبادت کنم؟ - استاد شجاعی

خلاصه متن بخش سی و دوم : چگونه عبادت کنم / استاد شجاعی

خداوند انسان را برای عبادت آفریده است. قرار است عبادت ما را به هدف دیگری برساند. هدف چیز دیگری است که قرار است بواسطه عبادت به آن نائل آئیم؛‌ به عبارت دیگر عبادت هدف متوسط است، نه هدف غایی. انسان تنها موجودی است که حامل نفخه خداوند است. انسان می تواند تمام اسماء و صفات حق تعالی را در خود بروز و ظهور دهد. عبادت وسیله ای است تا انسان شبیه به خداوند شود. عبادت گوهری است که باطن آن ربوبیت است. عبادت باید بتواند اسماء و صفات خداوند را در انسان متجلی کند.

عبادت لفظ و عمل نیست. صورت های عبادت ابزار هستند. عبادت باطنی دارد که اگر آن آمد اعمال و الفاظ ما فایده دارد. یکی از علائم عبادت باطنی این است که انسان را به شادی و نشاط دائمی می رساند. یکی دیگر از علائم عبادت آرامش است.

برای اینکه ما جنبه انسانی خود را تقویت کنیم بایستی بر روی کیفیت عبادت کار کنیم. یکی از راهکارها این است که انفراد و خلوت با عبادت داشته باشیم. بایستی خود را برای عبادت فارغ کنیم و عبادات ما با معرفت باشد.

چگونه عبادت کنم؟ - استاد شجاعی

جهت دسترسی به مجموعه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

جهت دسترسی به سایر جلسات «چگونه عبادت کنم؟» استاد شجاعی کلیک کنید.

چگونه عبادت کنم؟ - استاد شجاعی

Share