فیلم / فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان - سید عبدالله فاطمی نیا

در محضر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا

موضوع : فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان 
سخنران : آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا
زمان : 28:27

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.