مجموعه ارتباط موفق ۴۸ - فریب و دروغ| اساتید شجاعی، رفیعی، قرائتی

دروغگویی و فریبکاری در هر ارتباطی، قطع کننده ی ریسمان آن ارتباط است!

مجموعه ارتباط موفق ۴۸ - فریب و دروغ| اساتید شجاعی، رفیعی، قرائتی

همین که روح فریب دادن و دروغ گفتن را داری؛ حتی اگر به انجام آن مبتلا نشوی؛ هرگز انسان جذاب و قدرتمندی در ارتباط نخواهی بود.

بیاناتی از استاد محمد شجاعی ، حجت الاسلام دکتر رفیعی و حجت الاسلام محسن قرائتی را در این زمینه بشنوید:

◈ دروغگویی و فریبکاری در هر ارتباطی، قطع کننده ی ریسمان آن ارتباط است!

❁ چه در ارتباطات اجتماعی (مثل دغل کاری در کسب و کار)
❁ و چه در ارتباطات خانوادگی و دوستی (مثل خیانت در تمام ابعاد)،

 نه تنها قدرت جذب انسان را کاهش داده و دامنه ی ارتباطات فرد را دائماً تنگ تر می کند؛
بلکه راه جذب برکات خداوند را مسدود می کند.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share