مجموعه ارتباط موفق ۲۲ - کریم و سفره دار/ استاد شجاعی و مجتهدی تهرانی

آنان که دستان تنگ، و قلب منقبض دارند، و نمی توانند دیگران را به آسانی در دارایی های خود، سهیم کنند؛ هرگز در ارتباطات خود، و جذب قلوب دیگران، موفق نخواهند بود.

مجموعه ارتباط موفق ۲۲ - کریم و سفره دار/ استاد شجاعی و مجتهدی تهرانی

قدرت جذب انسانهای کریم و سفره دار بسیار بالاتر از دیگر انسانهاست.

+ بیاناتی از استاد محمد شجاعی و آیت الله مجتهدی تهرانی را در این زمینه بشنوید:

میزانِ کرامت و بخشندگی شما، ارتباط مستقیم با میزان جذب شما دارد!

آنان که دستان تنگ، و قلب منقبض دارند، و نمی توانند دیگران را به آسانی در دارایی های خود، سهیم کنند؛ هرگز در ارتباطات خود، و جذب قلوب دیگران، موفق نخواهند بود.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share