مجموعه ارتباط موفق ۴۵ - حسادت | اساتید شجاعی، الهی قمشه ای

حسادت، تا وقتی میهمان چرک قلبمان باشد؛ قدرت جذبی برایمان باقی نمی گذارد.

مجموعه ارتباط موفق ۴۵ - حسادت | اساتید شجاعی، الهی قمشه ای

تا حسادت، مهمان چرک قلب ماست، جایی برایمان در قلب دیگران نمی ماند.

بیاناتی از استاد محمد شجاعی ، دکتر الهی قمشه ای را در این زمینه بشنوید:

◈  حسادت؛ یعنی من قبول دارم، کمتر از توام !
و ریشه ی این خودکم پنداری، 
❁ خودناشناسی است!

فقط و فقط کسی می تواند حسود نباشد،
- و دیگران را
-  سعادتشان را
- خوشبختی شان را
چونان جان خویش بداند که؛

❁ ثروتهای بالاترش را یافته باشد.

⫸ حسادت، تا وقتی میهمان چرک قلبمان باشد؛ قدرت جذبی برایمان باقی نمی گذارد.

 

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share