مجید بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه

وقتی دلتنگم نمیشه برم بنی فاطمه (فیلم، صوت، متن)

سید مجید بنی فاطمه

مولودی ولادت امام علی علیه السلام / ساقی کوثر من حیدر - سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

اینجا عالم عشقه روزی همه عشقه با صدای بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه

الموت لاسرائیل الموت لامریکا از سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

حاج قاسم همه سرباز توایم از سید مجید بنی فاطمه

شهادت امام عسکری علیه السلام

مرثیه های شهادت امام عسکری علیه السلام - حاج سید مجید بنی فاطمه

شهادت امام رضا علیه السلام

مداحی شهادت امام رضا علیه السلام از حاج سید مجید بنی فاطمه

شهادت امام رضا علیه السلام

گلچین مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

حاج سید مجید بنی فاطمه

نماهنگ منو دریاب + متن - سید مجید بنی فاطمه

مولودی عید غدیر خم - حاج سید مجید بنی فاطمه