دانلود کتاب و نرم افزار عقاید شیعه

دانلود کتاب و نرم افزار عقاید شیعه، نوشته هاشم مجتهدی، ناشر: مارینا، چاپ: ۱۴۰۰.
دانلود کتاب و نرم افزارعقاید شیعه

دانلود کتاب و نرم افزار عقاید شیعه

دانلود کتاب و نرم افزار عقاید شیعه، نوشته هاشم مجتهدی، ناشر: مارینا، چاپ: ۱۴۰۰.

دانلود کتاب و نرم افزار عقاید شیعه

عناوین اصلی کتاب عقاید شیعه شامل:

 • اشاره؛
 • فهرست مطالب؛
 • مقدمه؛
  • شیعه - تاریخچه شیعه - فرقه های شیعه
 • فصل اول: توحید؛
  • مراتب توحید : (۱. توحید ذاتی ۲. توحید صفاتی ۳. توحید افعالی) - توحید عملی یا توحید در عبادت - صفات خداوند - اقسام صفات خداوند: (۱. صفات ثبوتیه یا جمالیه ۲. صفات سلبیه یا صفات جلالیه) - اثبات واجب الوجود - دلایل اثبات واجب الوجودی خداوند - خدا شناسی- توحید - ایمان به غیب - آیا وجود خدا اثبات پذیر است؟ (وجود خداوند از چیست؟ خدا، نور مطلق و ظاهر مطلق) - یگانگی خدا - عبادت و پرستش - راههای اثبات وجود خدا: (۱. راه فطری (راه فطرت در قرآن) ۲. راه علمی یا شبه فلسفی(الف. برهان نظم - نظم در خلقت ب. برهان هدایت) - هدایت و نظم دو مقوله اند - فرق اصل نظم و اصل هدایت - هدایت در جمادات(دیدگاه قرآن درباره هدایت در جمادات - هدایت در حیوان و انسان)شرک (۱. شرک ذاتی ۲. شرک در خالقیّت ۳. شرک صفاتی ۴. شرک عملی «شرک در پرستش») مرز توحید و شرک
 • فصل دوم: عدل الهی؛
  • عدل و حکمت - عدل چیست؟ - شداید و گرفتاریها(شداید، الطاف خداوند. - سازندگی شداید. - امتحان الهی - ۲قضا و قدر. تعریف قضا و قدر. - شرور. - مسأله دوگانگی هستی - شر، عدمی است - شر، نسبی است - شرور از نظر اصل عدل - فوائد شرور. - اصل تفکیک - نظام کل - زشتی، نمایانگر زیبایی است - اجتماع یا فرد؟. - تفاوت ظرفیّتها - مصائب، مادر خوشبختیها - بلا برای اولیاء - اثر تربیتی بلایا - بلا و نعمت، نسبی است - مجموعه اضداد. - مبنای فلسفی تضاد. - تبعیض ها - آیا نظام جهان، ذاتی جهان است؟. - تفاوت نه تبعیض - راز تفاوتها) - جبر و اختیار.(محال بودن جبر. - جبر. - آزادی و اختیار. - حتمی و غیر حتمی - توهّم محال - حقیقت ممکن - امتیاز بشر)
 • فصل سوم: نبوت؛
  • «نبی» و «رسول» - نیاز به رسالت - راههای اثبات نبوت - سبک کلامی در اثبات نبوت - سبک فلسفی - اختصاصات و ویژگیهای پیامبران(۱. اعجاز. ۲. عصمت - تفاوت پیامبران و نوابغ ۳. رهبری ۴. خلوص نیّت ۵. سازندگی ۶. درگیری و مبارزه) - جنبه بشری - پیامبران صاحب شریعت - نقش تاریخی پیامبران(۱. تعلیم و تربیت ۲. استوار ساختن میثاقها و پیمانها ۳. آزادی از اسارتهای اجتماعی) - هدف نبوّتها و بعثتها - علل تجدید نبوّتها - وحی - نظریات در مورد وحی..(نظریه عامیانه - نظریه روشنفکرانه - نظریه سوم)موارد استعمال وحی در قرآن - وحی انبیاء - وحی - مشخّصات وحی انبیاء(۱. درونی بودن ۲. معلم داشتن ۳. استشعار. ۴. ادراک واسطه وحی)عصمت.. - معنی عصمت - عصمت یک امر نسبی.. - عصمت از خطا - عصمت از گناه - دوران عصمت در نزد فریقین.. - معجزه - معجزه چیست؟ - ایراد بر کلمه «معجزه» - نظریات در باب معجزه. (۱. نظریه تأویل ۲. نظریه اشاعره ۳. نظریه سوم) - ختم نبوّت (راز ختم نبوّت) - نبوّت تبلیغی - جاودانگی اسلام - نیازمندیها - معجزه ختمیّه - معجزه ای غیر از قرآن
 • فصل چهارم: امامت؛
  • معنی امام - شؤون رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) - امامت به معنی رهبری اجتماع (امامت به معنی مرجعیّت دینی - امامت به معنی ولایت) - امامت در قرآن - امام، جانشین پیغمبر است در بیان دین - حدیث ثَقَلَیْن و مسأله عصمت ائمه(علیهم السلام) - مسأله ولایت معنوی - تعریف امامت - امام یعنی کارشناس امر دین - مسأله عصمت - مسأله تنصیص - غدیر.(نظریه اول - نظریه دوم - نظریه صحیح: مسلمین اغفال شدند) - فرق اتمام و اکمال - ولایت - انواع ولاء(۱. ولاء منفی ۲. ولاء اثباتی) - انواع ولاء اثباتی خاص (۱.ولاء محبّت یا ولاء قرابت ۲. ولاء امامت ۳. ولاء زعامت ۴. ولاء تصرّف) - شفاعت - ایراد و اشکال - ضعف قانون - اقسام شفاعت - حفظ قانون - شفاعت رهبری - اصل تطهیر - اصل سلامت - شرایط شفاعت - شفاعت از آن خدا است - توحید و توسّلات - پاسخ ایرادها - مهدویت - قیام مختار و اعتقاد به مهدویت - قیام «نفس زکیّه» و اعتقاد به مهدویت - نیرنگ منصور، خلیفه عباسی - اعتقاد به مهدویت در بین اهل سنّت - ماهیت قیام حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) - قیام و انقلاب امام مهدی(علیه السلام) - انتظار فرج (دو گونه انتظار - انتظار ویرانگر)
 • فصل پنجم: معاد؛
  • فصل پنجم: معاد - هدف زندگی - نظریات مختلف درباره سعادت انسان: (۱. نیرومندی در علم و اراده ۲. بهره مندی بیشتر از مواهب طبیعت) - هدف خلقت از دیدگاه قرآن - معاد از ارکان جهان بینی اسلامی - منبع و منشأ ایمان به حیات اخروی - چرا معاد جزء اصول دین است؟. - تفسیرهای گوناگون درباره معاد. (۱. اعاده معدوم ۲. عود ارواح به اجساد. ۳. عود ارواح به خداوند. ۴. عود ارواح به خداوند با کیفیت جسمانی ۵. تجدید حیات مادی به شکل دیگر.) - ماهیت «مرگ» و وجود عالم برزخ از نظر قرآن - فاصله مردن تا قیامت - مرگ در منطق قرآن - زندگی پس از مرگ - ماهیّت مرگ - زندگی پس از مرگ - عالم برزخ - قیامت کبری - تجسّم و جاودانگی اعمال و مکتسبات انسان - وجوه مشترک و وجوه متفاوت زندگی این جهان و زندگی آن جهان - مرگ و میرها - مرگ، نسبی است - مرگ، گسترش حیات - مجازاتهای اخروی - تفاوتهای دو جهان (ارتباط دو جهان) - سه نوع کیفر (۱. تنبیه و عبرت ۲. مکافات دنیوی ۳. عذاب اخروی)
 • فصل ششم: دین؛
  • دین سرمایه زندگی - دین، پشتوانه اخلاق و قانون - اصول و فروع دین.. - فروع دین.. - فرق اصول دین و فروع دین.. - انسان و حیوان - شعاع آگاهی و سطح خواسته حیوان - شعاع آگاهی و سطح خواسته انسان - محدوده فطریّات انسان - جهان احساسی و جهان شناسی - انواع جهان بینی (جهان بینی علمی - جهان بینی فلسفی  - جهان بینی مذهبی) - معیار خوبی جهان بینی - جهان بینی توحیدی - جهان بینی اسلامی - اسلام - عمل خیر از غیر مسلمان - مراتب تسلیم - اسلام واقعی و اسلام منطقه ای - اخلاص، شرط قبول اعمال - ایمان به خدا و آخرت - ایمان به نبوّت و امامت - آفت زدگی - زیر صفر. - قاصران و مستضعفان - از زاویه دید حکمای اسلام - گناهان مسلمان - ایمان مذهبی - ایمان به غیب.. - ایمان به امدادهای غیبی.. - امدادهای غیبی در زندگی بشر. - انواع امدادها - الهام و اشراق - جهاد.[جنگ با اهل کتاب (۱. جنگ با اهل کتاب مطلق است یا مقید؟.۲. آیا با همه اهل کتاب می توان جنگید؟.۳. «جزیه» چیست؟.) - فلسفه و هدف جهاد. - جهاد و آزادی عقیده - چگونگی جنگ - مشروعیت جنگ - جنگ یا تجاوز؟. - جنگ دفاعی - فرق اسلام و مسیحیت در موضوع جهاد. - آیات مطلق درباره جهاد. - جنگهای صدر اسلام - صلح و سازش - ماهیت جهاد دفاع است - انواع دفاع - دفاع از حقوق انسانی از دفاع از حقوق فردی و قومی مقدس تر است - مقدس ترین دفاعها - شهید. - به حق پیوستگی شهید. - حق شهید. - بدن شهید. - منشأ قداست - خون شهید. - جاودانگی شهید. - شفاعت شهید. - گریه بر شهید. - فلسفه گریه بر شهید. - امر به معروف و نهی از منکر. - اصل فراموش شده] - لزوم تعظیم شعائر اسلامی.. - شعار «توّابین». - شعارهای اسلامی - فلسفه تجدید عزاداری امام حسین(علیه السلام)
 • منابع.
Share