کمک به فقرا

انفاق کردن

انفاق کردن در راه خدا و رفع حاجت نیازمندان :

کمک به فقرا

امام على علیه السلام:
خوراك را باديگرى بخورو بر اين كار بخيل مباش،
روزى هيچ كس راتو نمیدهى، امّاخدا با این کارمزد فراوان به تو میدهد.

​رفع اندوه مومن

امام رضا (علیه السلام):مَن فَرَّجَ عَن مُؤمِنٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَن قَلبِهِ يَومَ القِيامَةِ؛

کمال خوبی

امام على عليه السلام: إكمالُ المَعروفِ أحسَنُ مِنِ ابتِدائهِ؛
به كمال رساندن خوبى، نيكوتر از آغاز كردن آن است.

کسب درآمد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.