ضیاءالصالحین جلسات جزوه فطرت - استاد علیپور | ضیاءالصالحین

جلسات جزوه فطرت - استاد علیپور

مقدمه جزوه فطرت - بسم الله الرحمن الرحیم

جزوه فطرت که پیش روی شماست، حاصل جمع آوری نوشته هایی است که در جلسات خصوصی برای بعضی از عزیزان گفته شده بود. استقبال عمومی از طرح این نوع مباحث از یک سو و نیاز به تبیین مباحث معرفتی دین به طور صحیح و با زبان فطری از سوی دیگر، باعث شد تا این جزوه در اختیار عموم قرار گیرد.

به خاطر اینکه مباحث در طی سالهای 84 و 85 گفته شده ومتاسفانه ضبط نشده بود، در مقام پیاده سازی به نوشته های افرادی که در جلسه حضور داشتند اکتفا شده است، لذا اگر در خلال مباحث کاستی دیده می شود خوانندگان به بزرگواری خودشان چشم پوشی نمایند.

مجموع مباحث به لطف الهی طوری جمع آوری شده است که هر کس در حد وسع خود می تواند استفاده کافی را ببرد و پاسخی به نیازهای فطری خود بدهد.

عزیزانی که مطالعه این جزوه را تمام می کنند سی دی دستور العمل های مقدماتی،  محاسبه عمر، مراقبه، سلامتی جسم و برنامه روزانه، را مشغول شوند که بعد از مطالعه جزوه و عمل به دستورالعمل های عمومی اگر استاد مطمئن و مورد تایید پیدا نکردند این دستورات تا پایان عمر می تواند مرحله ی عمومی را تامین کند. با این بینش اگر بتوانند به استاد تربیتی مطمئن دسترسی پیدا کنند، از مراحل تکمیلی ان شاء الله بهره مند خواهند شد.

++Akhlaq.png

ادامه جلسات جزوه فطرت إن شاءالله به زودی درج خواهند شد...

Share