ضیاءالصالحین فصلنامه حضور | ضیـــاءالصـــالـحیــن

فصلنامه حضور

فصلنامه حضور

فصلنامه حضور در چارچوب آراء و اندیشه ها و سیره و زندگی حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) فعالیت می کند و دارای بخشهای مختلف و متنوع « مقالات »، « مصاحبه »، « ادب و هنر » و « اخبار »، « گزارش »، « نامه » است.

فصلنامه حضور

دوره انتشار : فصلنامه 
موضوع: فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، هنری
زبان: فارسی 
شروع انتشار : بهار 1370 هجری شمسی 
صاحب امتیاز : موسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) 
مدیر مسئول : دکتر حمید انصاری 
سردبیر : دکتر حمید انصاری 
مدیر داخلی : حجت الاسلام علی کمساری 
مدیر اجرایی : دکتر حبیب الله اسماعیلی 
هیئت تحریریه : دکتر حمید انصاری ، سید علی محمد بشارتی ، دکتر محمدعلی خسروی ، علی کمساری ، فیروز دولت آبادی ، دکتر منوچهر اکبری ، دکتر محمد مقدم ، دکتر نجفقلی حبیبی ، سهراب هادی ، ابوالفضل مروی ، دکتر حبیب الله اسماعیلی
محل انتشار : تهران 
تلفن تماس : 22288693 (021) نمابر (فکس) : 22288693 (021) 
نشانی : تهران ، خیابان شهید باهنر ، خیابان یاسر ، خیابان سوده ، نبش خیابان شمیرا ، ساختمان موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)
دسترسی اختصاصی : http://www.magiran.com/hozor 
سایت اختصاصی: www.imam-khomeini.ir 
نشانی الکترونیک: hb5763@yahoo.com   
بخش اشتراک فصلنامه حضور : فریبا عباسی  

Share