ماه مبارک رمضان

ماه رمضان، ماه سلامتی

تقوا یک صفت اخلاقی نیست مثل راست گفتن و یا دوری از سرقت اموال دیگران؛ بلکه ایجادِ نسبتی است که انسان با حضرت حق برقرار می کند و حضور حضرت حق را در هر لحظه به حکم «کلّ یوم هو فی شأن» احساس می...

رمضان

عمده مطلب همین است که هرکس در هر عرصه ای دنبال مطلوب خود است و جز آن را نمی بیند، حالا در عرصه روزه هم اگر مطلوب ما چیز کمی باشد، از آن حقایق برین روزه که مطلوب اولیای الهی است محروم خواهیم ماند....

امام حسن علیه السلام

هنگامی که امام حسن علیه السلام وضو می گرفت اعضا و جوارح حضرت به لرزه می افتاد و رنگ مبارکش زرد می شد، و چون از حضرتش سبب آن را می پرسیدند می فرمود: به جا است که هنگامی هر بنده در نزد پروردگار عرش قرار گیرد، رنگش زرد شود، و جوارحش...

شب قدر

کسی که فاطمه زهرا را آن چنان که شایسته اوست، نه آن چنان که خودش می تواند یا گمان می کند، بشناسد، شب قدر را درک کرده است. علت این که او فاطمه نامیده شده است، این است که خلایق از معرفت محروم اند...

میقات نیاز ، بررسی اهمیت و آثار نماز

ماه مبارک رمضان، بهار قرآن

خداشناسی

معنای رمضان
این ماه شریف، در قرآن به نام «رمضان» اسم گذاری شده است. در سوره مبارکه بقره آمده است:

درک شب قدر

عوامل درک لیله القدر

فضیلت ماه خدا

بسم الله الرحمن الرحیم. لاحول و لا قوه الّا بالله العلی العظیم…