روانشناسی و جامعه شناسی

تصمیمات صحیح

* ترس از تصمیم

شلوار جین پاره بر اساس فرهنگ برهنگی غرب

وقتی از اهداف بزرگ خلقت انسان بی خبر یا غافل باشیم و وقتی به دنبال هدفهای بزرگ نباشیم، بی شک به دنبال هدفهای کوچک خواهیم

زود بیدار شدن

علت عشق ورزیدنتان به گرمای بالش و پتو! علت تنفرتان از زنگ ساعت که بیدارباش اعلام می کند! دلتان دیدن طلوع خورشید را می خواهد! ما به شما 10 روش بیدار شدن در صبح زود را یاد می دهیم.

خوابیدن

پلک هایتان سنگین شده است و روز خسته کننده ای را پشت سر گذاشته اید، اما با این حال در رختخواب غلت می زنید و خواب به چشم هایتان نمی آید. البته شما تنها این مشکل را ندارید و میلیون ها نفر همزمان با شما ستاره های آسمان و چند گله گوسفند را می...

اختلالات شایع خواب

افراد مبتلا به حملۀ خواب، به سبب خواب آلودگی در طول روز قادر به ادامۀ شغل خود نیستند و رانندگی یا سروکارداشتن آن ها با ماشین آلات، بالقوه خطرناک است. دست ِکم یک تن از هر هزار نفر دچار حملۀ خواب شدید و ناتوان کننده هستند و تعداد...

یاد خدا

راهکارهای شناختی و معرفتی شامل این موارد می باشد: وحدت شخصیت انسان و رابطه آن با توحید ذاتی، نقش ایمان، ممنوعیت یأس و ناامیدی و تأثیر امید در کاهش افسردگی، تأثیر هدفمندی و معناداری زندگی، اصل قضا و قدر و تصادفی نبودن رویدادها،...

بهداشت و سلامت روانی

گاه قرآن شفا دهنده دلها معرفی شده و در کنار آن مایه هدایت نیز دانسته شده است. گستره شفابخشی قرآن مانند زلال باران رحمت الهی شامل همگان است ولی تفاوت در افراد و زمینه های فکری و درونی آنهاست. بیماریهایی که قرآن درمان می کند عبارتند از: بیماریهای...

سلامت روانی

گاه قرآن شفا دهنده دلها معرفی شده و در کنار آن مایه هدایت نیز دانسته شده است. گستره شفابخشی قرآن مانند زلال باران رحمت الهی شامل همگان است ولی تفاوت در افراد و زمینه های فکری و درونی آنهاست. بیماریهایی که قرآن درمان می کند...

بهداشت روانی

فشار روانی که نقطه مقابل سلامت و بهداشت روانی است عوامل گوناگونی دارد که قرآن کریم برای درمان آن راهکارهای متعددی نظیر راهکارهای معرفتی، راهکارهای رفتاری و راهکارهای عاطفی ارائه نموده است. قرآن کریم به روابط اجتماعی سالم نیز...

بهداشت روانی

سلامت و بهداشت روانی به معنای حالت رفاه جسمی، روانی و اجتماعی یا به معنای سلامت فکر است. سلامت و بهداشت روانی از دیرباز مورد توجه مسلمانان بوده است که سرچشمه های آن را می توان در آیات قرآن و احادیث اهلبیت علیهم السلام جستجو...

تمایزهای جنسیتی

در آیین مسیحیت زنان از تصدی سمت تعلیم و تبلیغ دینی منع شده اند؛ هرچند که این ممنوعیت در حال حاضر در نتیجه تفسیرهای جدید از متون مقدس کاهش یافته است ولی در منابع اسلامی مسأله ای به عنوان ممنوعیت زنان از تعلیم و تبلیغ دینی مطرح...

تمایزهای جنسیتی

در تبیین جامعه شناختی این قسم از تمایزهای جنسیتی، دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: نخست، رویکرد اِلحادی شماری از فمینیست ها که با انکار خاستگاه وحیانی ادیان الهی، نابرابری­های جنسی را ناشی از آموزه های مردسالارانة خود ادیان تلقی...

تمایزهای جنسیتی

رویکرد اسلامی بر تفکیک دو موضوع اسوة دینی و رهبر دینی از یکدیگر استوار است. بر این اساس، جنسیت در تعیین اسوة دینی هیچ نقشی ندارد، اما در رهبری دینی ـ به شرحی که خواهد آمد ـ مؤثر است. قرآن کریم آشکارا از مریم سلام الله علیها و...

تمایزهای جنسیتی

جامعه شناسی جنسیت از دو لحاظ به باورهای دینی و مذهبی توجه دارد: 1. تفاوت زن و مرد در میزان باورمندی به آموزه های دینی؛ 2. مضمون ها یا پیامدهای جنسیتی باورهای دینی. به نظر فمینیسم عامل تحکیم پایه های مردسالاری در جوامع دینی این است که ادیان الهی...