افزودن دیدگاه جدید

سلام
آیا عکس گرفتن از کتاب و نشر اون مشکل شرعی نداره که کتابو اینجا گذاشتید؟
یا اجازه گرفته شده از مولف ناشرش و دانلودش مشکلی نداره؟