افزودن دیدگاه جدید

آیا این کتاب جزء اون "غالبا" هست که فرمودید؟ و اجازه ش گرفته شده تا من مطمئن بشم و دانلود کنم.
ممنون از جواب قبلیتون، و پیشاپیش از جوابی که میدید.