افزودن دیدگاه جدید

علیکم السلام
۱. موارد حذفی ذکر شده اند... اگر قرار بود غیر از آن چیزی باشه قطعا قید می خورد...
۲. بعد از طلوع آفتاب تا اذان ظهر بهتره انجام بشه...

موفق باشید