افزودن دیدگاه جدید

امشب گل سرخ باغ دين مي آيد/
فرزند اميرالمومنين مي ايد/
تبريك كه ماه برج حكمت باقر/
در خانه زين العابدين مي آيد
***
ساغر زده ام ز جام باقر/
بشكفته لبم به نام باقر/
چشم همه روشن از جمالش/
آمد به جهان امام باقر.