کلیپ / ای مهربون ارباب(شب اول محرم) - حاج امیر عباسی