نماز شبهاى ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

نماز شبهاى ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه
ماه شعبان بنا به روایات ماه پیامبر (صلی الله علیه وآله) است و نماز و عبادت در آن بسیار ثواب دارد. نماز ماه شعبان را می توان به نمازهای مخصوص هر روز این ماه تقسیم بندی نمود. در این مقاله نماز ماه شعبان به تفکیک روز آورده شده است.

نماز شبهاى ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

نماز شبهاى ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه شامل نمازهای مستحبی شبهای ماه که خواندن آن ثواب زیادی دارد. نماز ماه شعبان بسیار مستحب است و توصیه شده است...

ماه شعبان بنا به روایات ماه پیامبر (صلی الله علیه وآله) است و نماز و عبادت در آن بسیار ثواب دارد. نماز ماه شعبان را می توان به نمازهای مخصوص هر روز این ماه تقسیم بندی نمود. در این مقاله نماز ماه شعبان به تفکیک روز آورده شده است.

نماز شبهاى ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

فضیلت ماه شعبان :

این ماه بسیار شریف و منسوب به حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است. آن حضرت این ماه را روزه می داشت و متصل به ماه رمضان می کرد. شعبان ماه من است. امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمود: هر کس شعبان را روزه بدارد برای محبت پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و تقرب به سوی خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیکش سازد و به کرامت خود در روز قیامت، و بهشت را بر او واجب گرداند.[۱]
اعمال این ماه زیاد است؛ از جمله نماز در روز و شب ماه شعبان.

نماز در هر پنج شنبه از ماه شعبان :

۲ رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۱۰۰ مرتبه سوره توحید خوانده می شود و نمازگزار باید بعد از سلام، ۱۰۰ مرتبه صلوات بفرستد.[۲]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

نماز شب های ماه شعبان

۱ - نماز شب اول ماه شعبان :

۱۲ رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۱۵ مرتبه سوره توحید خوانده می شود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خدا عطا می فرماید به او ثواب دوازده هزار شهید، و برای او ثواب عبادت دوازده سال را می نویسد، و خارج می شود از گناهان، مثل روزی که از مادر متولد شده است.[۳]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲ - نماز شب دوم ماه شعبان :

۵۰ رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید و معوذین یک مرتبه خوانده می شود.

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۳ - نماز شب سوم ماه شعبان :

۲ رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، بیست و ۵ مرتبه سوره توحید خوانده می شود.

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۴ - نماز شب چهارم ماه شعبان :

۴۰ رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۲۵ مرتبه سوره توحید قرائت می شود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کسی که این نماز به جا آورد، می نویسد خدا برای او به هر رکعتی، ثواب هزار هزار (یک میلیون) سال عبادت و برای او بنا می کند به هر سوره، هزار هزار (یک میلیون) شهر و به او ثواب هزار هزار (یک میلیون) شهید را عطا می فرماید.[۴]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۵ - نماز شب پنجم ماه شعبان :

۲ رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، ۵۰۰ مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از نماز ۷۰ مرتبه صلوات فرستاده می شود.[۵]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۶ - نماز شب ششم ماه شعبان :

۴ رکعت می باشد که در هر رکعت بعد از حمد، ۵۰ مرتبه سوره توحید خوانده می شود.[۶]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۷ - نماز شب هفتم ماه شعبان :

۲ رکعت است و در رکعت اول بعد از حمد، ۱۰۰ مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، ۱۰۰ مرتبه آیه الکرسی قرائت می شود.[۷]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۸ - نماز شب هشتم ماه شعبان :

۲ رکعت می باشد؛ در رکعت اول بعد از حمد، آیه آمن الرسول تا آخر سوره ۵ مرتبه و ۱۵ مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، آیه آخر سوره کهف یک مرتبه و ۱۵ مرتبه سوره توحید ذکر می گردد.

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۹ - نماز شب دهم ماه شعبان :

۴ رکعت است؛ و در هر رکعت بعد از حمد، ۱۰ مرتبه سوره نصر خوانده می شود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که این نماز را به جا آورد، البته حرام می کند خدا جسد او را بر آتش و به او به هر آیه، ثواب دوازده شهید از شهدای بدر را و ثواب علما عطا می کند.

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۱۰ - نماز شب دهم ماه شعبان :

۴ رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، آیه الکرسی یک مرتبه و سوره کوثر نیز سه مرتبه قرائت می شود. ثواب این نماز صد هزار حسنه، صد هزار درجه بالا رفتن، صد هزار در برای او باز شدن، و آمرزیدن پدر و خود و همسایگانش می باشد.[۸]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۱۱ - نماز شب یازدهم ماه شعبان :

۸ رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۱۰ مرتبه سوره کافرون قرائت می گردد. خداوند به این شخص به هر رکعتی، باغی از باغهای بهشت را عطا می کند.[۹]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۱۲ - نماز شب دوازدهم ماه شعبان :

۱۲ رکعت می باشد که در هر رکعت بعد از حمد، ۱۰ مرتبه سوره تکاثر خوانده می شود. ثواب این نماز، آمرزش چهل ساله گناهان او و بلند شدن چهل درجه برای او و استغفار چهل هزار ملک برای او و ثواب کسی که شب قدر را درک کرده باشد می باشد.

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۱۳ - نماز شب سیزدهم ماه شعبان :

۲ رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، سوره والتین یک مرتبه خوانده می شود.

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۱۴ - نماز شب چهاردهم ماه شعبان :

۴ رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۵ مرتبه سوره والعصر تکرار می گردد. ثواب این نماز، ثواب نمازگزاران از زمان آدم تا روز قیامت و برانگیخته شدن او در حالی که صورتش از خورشید و ماه نورانی تر می باشد و موجب آمرزش او می گردد.[۱۰]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۱۵ - نماز شب پانزدهم ماه شعبان (شب میلاد امام زمان (عج)):

۴ رکعت است و ما بین نماز مغرب و عشاء و در هر رکعت بعد از حمد، ۱۰ مرتبه توحید (به روایتی ۱۱ مرتبه) خوانده می شود. بعد از نماز ۱۰ مرتبه گفته می شود: یا رب اغفرلنا و نیز ۱۰ مرتبه یا رب ارحمنا و باز ۱۰ مرتبه یا رب تب علینا و ۲۱ مرتبه سوره توحید و سپس می گویند: سبحان الذی یحیی و الموتی و یمیت الاحیاء و هو علی کل شیی قدیر. در پایان نیز ۱۰ مرتبه ذکر می شود: استجاب اللَّه له و قضی حوائجه فی الدنیا و الاخرة و اعطاه اللَّه کتابه بیمینه و کان فی حفظ اللَّه الی قابل.[۱۱]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۱۶ - نماز شب شانزدهم ماه شعبان :

۲ رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه آیه الکرسی و ۱۵ مرتبه سوره توحید قرائت می گردد. که ثوابش، بنای هزار قصر در بهشت است.[۱۲]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۱۷ - نماز شب هفدهم ماه شعبان :

۲ رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۷۱ مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از نماز، ۷۰ مرتبه استغفار می گردد.[۱۳]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۱۸ - نماز شب هجدهم ماه شعبان :

۱۰ رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، ۵ مرتبه سوره توحید ذکر می گردد.[۱۴]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۱۹ - نماز شب نوزدهم ماه شعبان :

۲ رکعت می باشد و بعد از حمد، ۵ مرتبه آیه قل اللهم مالک الملک[۱۵] قرائت می شود. از ثواب های این نماز، خارج شدن والدین می باشد از آتش، اگر در آتش باشند.[۱۶]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲۰ - نماز شب بیستم ماه شعبان :

۴ رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۱۵ مرتبه سوره نصر خوانده می شود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که این نماز را بخواند قسم را آنچنان کسی که مرا بر حق به پیغمبری مبعوث کرد! خارج نمی شود از دنیا تا مرا در خواب ببیند و می بیند جایگاه خود را در بهشت و باکرام البررة محشور می شود.[۱۷]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲۱ - نماز شب بیست و یکم ماه شعبان :

۸ رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید و معوذتین (ناس و فلق) یک مرتبه ذکر می گردد.[۱۸]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲۲ - نماز شب بیست و دوم ماه شعبان :

۲ رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره کافرون و توحید، ۱۵ مرتبه خوانده می شود.[۱۹]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲۳ - نماز شب بیست و سوم ماه شعبان :

۳۰ رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه سوره زلزلت قرائت می شود.

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲۴ - نماز شب بیست و چهارم ماه شعبان :

۲ رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۱۰ مرتبه سوره نصر خوانده می شود.

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲۵ - نماز شب بیست و پنجم ماه شعبان :

۱۰ رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه سوره تکاثر خوانده می شود. ثواب این نماز، ثواب هفتاد پیغمبر است.[۲۰]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲۶ - نماز شب بیست و ششم ماه شعبان :

۱۰ رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۱۰ مرتبه آیه آمن الرسول قرائت می گردد. خداوند به این شخص در روز قیامت، شش نور عطا می کند.[۲۱]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲۷ - نماز شب بیست و هفتم ماه شعبان :

۲ رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۱۰ مرتبه سوره اعلی را خوانده می شود.[۲۲]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲۸ - نماز شب بیست و هشتم ماه شعبان :

۴ رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه سوره توحید، ناس و فلق قرائت می شود.[۲۳]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۲۹ - نماز شب بیست و نهم ماه شعبان :

۱۰ رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ۱۰ مرتبه سوره تکاثر، ۱۰ مرتبه معوذتین (ناس و فلق) و ۱۰ مرتبه سوره توحید خوانده می شود. از ثواب این نماز، گذشتن از صراط مثل برق است.

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

۳۰ - نماز شب سی ام ماه شعبان :

۲ رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، ۱۰ مرتبه سوره اعلی خوانده و بعد از سلام، ۱۰۰ مرتبه صلوات فرستاده می شود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قسم به آنچنان کسی که مرا به حق به پیغمبری مبعوث کرد! به درستی که بلند می کند خدا برای او هزار هزار (یک میلیون) شهر در جنت النعیم و اگر جمع شوند اهل آسمانها و زمین که ثوابش را شمارش کنند، نتوانند و بر می آورد برای او هزار حاجت.[۲۴]

نماز شب هاى ماه شعبان / نماز ماه شعبان به تفکیک روزهای ماه

پی نوشت:
[۱] مفاتیح الجنان، ص ۳۱۸.
[۲] مفاتیح الجنان، ص ۳۲۰.
[۳] اقبال، ص ۶۸۳.
[۴] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۴.
[۵] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۴.
[۶] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۴.
[۷] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۴.
[۸] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۴.
[۹] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۴.
[۱۰] وسائیل الشیعه ج ۵، ص ۲۳۴
[۱۱] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۵.
[۱۲] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۵.
[۱۳] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۵.
[۱۴] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۵.
[۱۵] آل عمران /۲۶.
[۱۶] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۵.
[۱۷] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۵.
[۱۸] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۵.
[۱۹] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۵.
[۲۰] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۵.
[۲۱] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۵.
[۲۲] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۶.
[۲۳] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۶.
[۲۴] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۳۶.

Share