اعمال ماه شعبان

بنر ماه شعبان + متن اعمال مشترک ماه شعبان

بنر ماه شعبان + متن اعمال مشترک ماه شعبان

۱-روزه گرفتن
۲-صلوات فرستادن
۳-صدقه دادن
۴-خواندن مناجات شعبانیه

تقویم تبلیغی ماه شعبان

تقویم تبلیغی ماه شعبان

ویژه نامه بر آستان جانان - ویژه ماه شعبان المعظم

ویژه نامه بر آستان جانان - ویژه ماه شعبان المعظم

شعبان و آشتی کنان/ استاد شجاعی

شعبان و آشتی کنان/ استاد شجاعی

کلیپ صوتی شعبان و آشتی کنان - استاد محمد شجاعی

آیت الله علی فروغی دام ظله

توصیه های آیت الله فروغی در ماه شعبان

آیت الله فروغی

سیری در مناجات شعبانیه در بیانات آیت الله فروغی

اعمال مشترک ماه شعبان

فایل لایه باز تصویر اعمال مشترک ماه شعبان

فایل لایه باز تصویر اعمال مشترک ماه شعبان

اعمال مشترک ماه شعبان

تصویر لایه باز اعمال مشترک ماه شعبان

تصویر لایه باز اعمال مشترک ماه شعبان  (بنر + فایل لایه باز)

استاد محمدتقی فیاض بخش

برای آشنایی با اسرار نماز / استاد فیاض بخش

استاد فیاض بخش

توصیه ها و دستورات ویژه ماه شعبان - استاد فیاض بخش