عکس نوشته/ نشاط دل

عکس نوشته/ نشاط دل

امیراامومنین علی علیه السلام در بیان نشاط دل:
 «إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَی النَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَی الْفَرَائِضِ»
دلهای انسان ها گاه روی می آورد و پر نشاط است و گاه پشت میکند و بی نشاط است.
آنگاه که روی می آورد آن را به انجام نوافل و مستحبات نیز وادار کنید
و آنگاه که پشت میکند و بی نشاط است تنها به انجام فرائض و واجبات قناعت نمایید.

منبع: حکمت ۳۱۲، نهج البلاغه.

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share