صوت/ نیابت در اعتکاف - حجت الاسلام حسین وحیدپور

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»
با بیان: «حجت الاسلام حسین وحیدپور»
موضوع این جلسه: «نیابت در اعتکاف؛ آیا اعتکاف را می توان به نیابت از طرف کسی دیگر انجام داد؟»
مدت زمان: (14:17)​

Share