صوت/ حکم اعتکاف غیرمکلفین و ممیزین - حجت الاسلام وحیدپور

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»
با بیان: «حجت الاسلام حسین وحیدپور»
موضوع این جلسه: «حکم اعتکاف غیرمکلفین و ممیزین»
مدت زمان: (14:08)​

Share