صوت/ احکام خروج معتکف از مسجد - حجت الاسلام وحیدپور

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»
با بیان: «حجت الاسلام حسین وحیدپور»
موضوع این جلسه: «خروج معتکف از مسجد»
مدت زمان: (11:35)​

Share