ترک یا ابطال روزه

ترک یا ابطال روزه

سوال: روزه هایی‌ که در اوایل سن تکلیف به جا نیاورده ام، علاوه بر قضا کفّاره هم دارد؟

پاسخ: هر مقدار از روزه ها را که نگرفته اید، باید قضا کنید و اگر بدون عذر روزه نگرفته اید افزون بر آن، برای‌ هر روز نیز باید کفّاره بدهید؛ یعنی‌، دو ماه روزه بگیرید یا شصت فقیر را سیر کنید و یا به هر کدام  یک مدّ ( تقریباً ده سیر) طعام ( گندم یا جو و مانند آن) به آنها بدهید.

منبع: نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید،بخش روزه.

Share