موشن گرافی / چگونه زمانی که هنوز موجودی به وجود نیامده، خدا به آن موجود، علم دارد؟

پاسخ به یک پرسش فلسفی اعتقادی در این موشن گرافی ...

موضوع : چگونه زمانی که هنوز موجودی به وجود نیامده، خدا به آن موجود، علم دارد؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.