موشن گرافی / آيا انسانها مجبور به گناه كردن هستند؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که "آيا انسانها مجبور به گناه كردن هستند؟" را باهم ببینیم...

پرسش : چرا اینکه خدا قبل از خلقت انسانها به اعمال بد آنها علم دارد، دلیلی بر مجبور بودن انسانها بر گناه کردن نیست؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.