فیلم / احکام مبطلات روزه بخش اول - حجت الاسلام فلاح زاده

لیست
  • فیلم / احکام مبطلات روزه بخش اول - حجت الاسلام فلاح زاده
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

موضوع : بیان احکام روزه / احکام مبطلات روزه بخش دوم - خوردن مواد غیرخوراکی - چشیدن غذا - خوردن دارو و استعمال اسپری تنفسی - دندانپزشکی و تزریقات - کاری که باعث ضعف شود - نوشیدن آب جهت کاهش عطش 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده

Share