فیلم / احکام روزه (5) - حجت الاسلام فلاح زاده

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

موضوع : بیان احکام روزه / بخش پنجم
 صداقت در امور - نجات انسان در صدق است - پرهیز از امروز و فردا کردن - پرهیز از قسم خوردن در کسب و کار - توصیه به سکوت - زبان، منشاء گناهان بزرگ - جاهایی که نباید سکوت کرد!
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.