ضیاءالصالحین فیلم / احکام روزه (6) - حجت الاسلام فلاح زاده | ضیاءالصالحین

فیلم / احکام روزه (6) - حجت الاسلام فلاح زاده

لیست
  • فیلم / احکام روزه (6) - حجت الاسلام فلاح زاده
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

موضوع : بیان احکام روزه / بخش ششم
غیبت - نعمت زبان و شکر آن - برخی علل گناه بودن غیبت - غیبت، گناهی زشت تر از زنا - گفتن خوبی های کسی پشت سرش - بیان عیوب آشکار و مخفی افراد - بیان اسرار زندگی افراد
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده

Share