ضیاءالصالحین فیلم / آیا غیبت کردن مبطل روزه است؟ - حجت الاسلام فلاح زاده | ضیاءالصالحین

فیلم / آیا غیبت کردن مبطل روزه است؟ - حجت الاسلام فلاح زاده

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

موضوع : بیان احکام روزه / بخش هفتم
غیبت - بیان عیوب دیگران - مومن آینه مومن است - ظن و گمان و تجسس در امور دیگران - خوردن گوشت برادر مرده ! - انواع و اقسام مختلف غیبت - توجیه هایی برای غیبت کردن
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده 

Share